ประกาศรายชื่อช่างภาพ MJU RUN 2018

โปรดยืนยันตัวผ่านทาง @line  ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

ลำดับชื่อ – นามสกุลไซต์เสื้อ
1ธนาการ ดีมากL
2ณัฏฐ์สุภัทร ทำบุญS
3ภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์M
4รณชัย เสาสุรินทร์L
5มนต์ชัย คิดการงานM
6กิตติศักดิ์ อำมาM
7ภาณุเดช สุพรรณ์S
8เจษฎา ทรายกันคำ2XL
9นันท์ชญาน์ บุณยอมรโรจน์M
10นุวัฒน์ จันทาจันทึกL
11กิตติคมน์ พรมขาวM
12ศุภชัย เชื้อเมืองพานM
13ชนน มุสิจรัล2XL
14วีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศM
15อักษรินทร์ รักสิทธิจันทร์S
16ธรรพ์ณธร ทองปิ่น2XL
17นพดล มุธุสิทธิ์3XL
18ศิริลักษณ์ นิยม3XL
19นายชัชวาล สามวังL
20ภาณุ เต้าชัยภูมิL
21อุเทน ฟูศรีL
22วุฒิดนัย พิพัฒน์วงศ์ชัยM
23นาย ธิติรุจ เกียรติสารL
24สุพรหมเพชร พรมไชย2XL
25Jirapat SaoreedateM
26กรวัฒน์ ธาตอินจันทร์L
27วัฒนพงศ์ บุญวัฒนาL
28พีระยุทธ พุทธาS
29ธนรัชต์ นันทจันทร์M
30NATTAWAT SUBUMRUNG2XL
31วิทยา สวยรูป2XL

ช่างภาพทุกท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้จัดงาน “ MJU RUN 2018” ดังนี้

1. ลงทะเบียนช่างภาพ (โดยกรอกรายละเอียดผ่านทางลิงค์สมัครออนไลน์ และตกลงในกติกาที่ระบุในเอกสารนี้)
2. ไม่เข้าไปยังพื้นที่ที่ผู้จัดไม่ได้อนุญาต กีดขวางการวิ่ง หรือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ขับขี่หรือซ้อนยานพาหนะในเส้นทางการวิ่ง
3. ใส่โลโก้งาน (ดาวน์โหลดได้ที่ “ ……..  https://goo.gl/qQF37C ………….) และไม่ใส่โลโก้การค้าอื่น นอกเหนือจากโลโก้ของช่างภาพ บนภาพ
4. แชร์ภาพโดยให้มีขนาด Low Resolution (720×481) ให้แก่ผู้จัด ผ่าน …https://goo.gl/xn5gye………  ของทาง MJU RUN 2018 กำหนด….. เมื่อเสร็จงานถ่ายภาพ ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้จัดจะนำภาพขนาดเล็กขึ้นเว็บไซต์ของงาน และขอลิงค์ภาพของท่าน เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage / Twitter / Instagram
5. ช่างภาพสามารถนำภาพที่ถ่ายไปจำหน่ายได้ ไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าของงาน

โปรดยืนยันตัวผ่านทาง @line ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.